Brukarrevisionsbyråns (BRiU) styrelse

Styrelseordförande
Bengt Finn

 

Ledamöter

  • Johan Karlsson
  • Monica Landmark
  • Inger Björkedal
  • Fredrik Sjöberg
  • Anna-Karin Ericsson

Ersättare

  • Arto Kojo
  • Lena Chirico
  • Kaarina Slotte

Övriga medlemmar

Vetenskaplig handledare från Regionförbundet
Karin Jöreskog

 

Samarbetspartners

Initcia
Hanna Rådberg

Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala
Fredrik Sjöberg

Forum för Brukarinflytande Uppsala län
Anna-Maria Lundberg