Brukarrevisionsbyrån ‘BRiU’ i Uppsala län är en ekonomisk förening som bildades år 2013 och består idag av en styrelse, och flertalet utbildade brukarrevisorer.

I dagsläget så har BRiU kontorsplats på Initica i Uppsala som är en av våra samarbetspartners. Vi samarbetar även med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi är inte på kontoret varje dag, men
vill ni träffa någon av oss, ta kontakt med oss via kontaktsidan
återkommer vi.

BRiU har även ett tätt samarbete med FoU på Region Uppsala som
kvalitetsgranskar de brukarrevisioner som görs innan de lämnas över till
beställaren.