Om du vill veta mer om brukarrevison och brukarnas revisionsbyrå kontakta Hanna Rådberg, verksamhetsledare på Initcia.
 
E-post: info@briu.se
Telefon: 070-2856024

 

Vi har kontor hos
Initcia
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala