Tillsammans | kan vi förbättra | till det bättre | 

Om oss Beställ en brukarrevision

Visste du att

Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.


Utbilda dig till Brukarrevisor i Uppsala Län